[1]
У. Э, Б. Б, and О. Б, “ХООРМОГНООС ЯЛГАСАН СҮҮНХҮЧЛИЙН БАКТЕРИЙН УУРАГ ЗАДЛАХ ИДЭВХИЙН СУДАЛГАА”, Mong. J. Agric. Sci., vol. 20, no. 01, pp. 91–95, Jun. 2017.