[1]
Ө. Ц, Г. Б, Ж. М, and М. Б, “ЭГ-СЭЛЭНГЭ МӨРНИЙ ЗЭВЭГ Brachymystax lenok, (Pallas,1773) ЗАГАСНЫ СУДАЛГААНЫ ДҮНГЭЭС”, Mong. J. Agric. Sci., vol. 20, no. 01, pp. 86–90, Jun. 2017.