[1]
Г. Биндэръяа, А. Мягмарням, П. Отгонжаргал, and Д. Түмэнжаргал, “СИБИРЬ ГҮЙЛСНИЙ (ARMENICA SIBIRICA L. LAM) ҮРИЙН СУДАЛГААНЫ ДҮНГЭЭС”, Mong. J. Agric. Sci., vol. 14, no. 1, pp. 242–245, Feb. 2016.