[1]
Б. Нямдаваа, “БАЙГАЛИЙН БАЯЛГИЙН НӨӨЦИЙН ҮНЭ ЦЭНИЙГ ТООЦОХ ЗАРИМ АСУУДАЛД”, Mong. J. Agric. Sci., vol. 14, no. 1, pp. 204–208, Feb. 2016.