[1]
Г. Даваасүрэн, Г. Гантулга, and Ү. Цэрмаа, “НАНО ТОСОЛГООНЫ МАТЕРИАЛ АШИГЛАН ЭД АНГИЙН ЭЛЭГДЭЛ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ”, Mong. J. Agric. Sci., vol. 14, no. 1, pp. 153–159, Feb. 2016.