[1]
Ц. Сансаргэрэл and Я. Мягмарсүрэн, “БУУДАЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛҮҮДИЙН СОРТ, ДУГААРУУДЫН УРГАЦ, ТЕХНОЛОГИЙН ЧАНАРЫГ ХАРЬЦУУЛАН СУДАЛСАН ДҮНГЭЭС”, Mong. J. Agric. Sci., vol. 14, no. 1, pp. 108–112, Feb. 2016.