[1]
Н. Очгэрэл, “НЭН ХОВОР, ХОВОР УРГАМАЛ ЦЭЭНИЙГ ТАРИМАЛЖУУЛАН ХАМГААЛЖ БУЙ ДҮН”, Mong. J. Agric. Sci., vol. 14, no. 1, pp. 103–107, Feb. 2016.