[1]
Л. Норовсүрэн, Г. Ганбат, Ч. Мягмар, and Ч. Ганзориг, “НАНО TiO2 -ООР БОЛОВСРУУЛСАН НООСОН ШИРХЭГТИЙН БАКТЕРИ ЭСЭРГҮҮЦЭХ ЧАДВАР”, Mong. J. Agric. Sci., vol. 14, no. 1, pp. 93–96, Feb. 2016.