[1]
Ё. Доржбат and Н. Надмид, “‘ЗАЛААЖИНСТИЙН ЦАГААН’ ОМГИЙН ЯМААНЫ АЖ АХУЙН АШИГТ ШИНЖ ЧАНАР”, Mong. J. Agric. Sci., vol. 14, no. 1, pp. 74–81, Feb. 2016.