[1]
Д. Отгонханд, С. Цэндсүрэн, Ё. Доржбат, and Н. Тогтохбаяр, “БОГИЙН СҮҮГЭЭР ХАТУУ БЯСЛАГ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТЕХНОЛОГИЙН ГОРИМЫГ ТОХИРУУЛАХ СУДАЛГАА”, Mong. J. Agric. Sci., vol. 14, no. 1, pp. 70–73, Feb. 2016.