[1]
Д. Ганбат, Б. Мандах, and Ё. Доржбат, “БОГ МАЛЫН ЕРДИЙН ХЭЭЛТҮҮЛГИЙН ТОХИРООГ ОНОВЧТОЙ БОЛГОХ АСУУДАЛД”, Mong. J. Agric. Sci., vol. 14, no. 1, pp. 61–64, Feb. 2016.