[1]
Ж. Рэнцэнханд and Н. Тогтохбаяр, “ГЛИЦЕРИН АШИГЛАН ӨНДӨГЛӨГЧ ТАХИАНЫ ТЭЖЭЭЛИЙН ЖОРЫГ БАЯЖУУЛАХ НЬ”, Mong. J. Agric. Sci., vol. 14, no. 1, pp. 56–60, Feb. 2016.