[1]
Ц. Мөнхтуул, А. Алтанчимэг, and Н. Даер, “НОХОЙН ЗАРИМ ХАВДРЫН СУДАЛГАА”, Mong. J. Agric. Sci., vol. 14, no. 1, pp. 16–21, Feb. 2016.