[1]
Ж. Байгалмаа, Я. Мягмарсүрэн, and Ц. Нарандэлгэр, “ЛООЛИЙН ЭРЛИЙЗ УДАМЫН АЖ АХУЙ БИОЛОГИЙН ЗАРИМ ШИНЖИД ГЕТЕРОЗИС ИЛРЭХ ОНЦЛОГ”, Mong. J. Agric. Sci., vol. 12, no. 1, pp. 66–70, Dec. 2014.