[1]
Солонго D., Н. Тогтохбаяр, and А. Отгонжаргал, “СААЛИЙН ҮНЭЭНИЙ СҮҮНИЙ ГАРЦАД ЦЕОЛИТЫН НӨЛӨӨ”, Mong. J. Agric. Sci., vol. 12, no. 1, pp. 31–33, Dec. 2014.