Д, Б., З, Т. and Ж, А. (2017) “ХУДГИЙН НАСОСНЫ АЖИЛЛАГААГ АВТОМАТЖУУЛАХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН СУДАЛГАА”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 20(01), pp. 138–142. doi: 10.5564/mjas.v20i01.790.