Л, Н., Г, Г. and Ч, М. (2017) “НООСНЫ ҮЙЛДВЭРИЙН АГУУЛАХАД ХИВЭН ЭРВЭЭХИЙН ТАРХАЛТЫГ ТОГТООЖ ХЯНАЛТ ТАВИХ АРГА”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 20(01), pp. 78–85. doi: 10.5564/mjas.v20i01.780.