Л, О. and Ё, Д. (2017) “БӨМБӨГӨРИЙН УЛААН ОМГИЙН ЯМААНЫ УДАМ ҮНДЭСЛЭГЧ УХНЫГ СОНГОСОН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮН”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 20(01), pp. 61–66. doi: 10.5564/mjas.v20i01.777.