Долингор, Г. and Даваадулам, Э. (2016) “НЭРТ СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭГЧ ОНХОД ОВОГТ САНГАРАВЫН ЖАМЬЯН (1864-1930)”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), pp. 246–250. doi: 10.5564/mjas.v14i1.614.