Хишигдалай, У. (2016) “МОНГОЛЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЗОРИХ ГАЗРУУДЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ЭРЭМБИЙН ҮНЭЛГЭЭ”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), pp. 235–241. doi: 10.5564/mjas.v14i1.612.