Билэгсайхан, Г. and Оюун, Ж. (2016) “УСАН ГАДАРГЫН БОЛОН ХӨРСНИЙ ГАДАРГЫН УСНЫ УУРШИЛТ (ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР)”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), pp. 228–234. doi: 10.5564/mjas.v14i1.611.