Нямдаваа, Б. (2016) “БАЙГАЛИЙН БАЯЛГИЙН НӨӨЦИЙН ҮНЭ ЦЭНИЙГ ТООЦОХ ЗАРИМ АСУУДАЛД”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), pp. 204–208. doi: 10.5564/mjas.v14i1.607.