Оргил, Д., Hongxu, H., Алтантуяа, С. and Monghjaya, H. (2016) “ӨГҮҮЛБЭРЭЭС УТГАЗҮЙН ХАРЬЦААНД ОРЖ БУЙ ӨГҮҮЛБЭРИЙН ХЭСГҮҮДИЙГ ЯЛГАХ НЬ”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), pp. 186–190. doi: 10.5564/mjas.v14i1.604.