Мөнгөн, Ж., Ганхөлөг, Б. and Бямбадорж, Ч. (2016) “ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН САЛБАРТ ШИНЭЭР НЭВТЭРЧ БАЙГАА ЗАРИМ ТЕХНИКИЙН АШИГЛАЛТЫН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ СУДАЛСАН ДҮН”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), pp. 177–182. doi: 10.5564/mjas.v14i1.602.