Лхагвасүрэн, С. and Бямбадорж, Ч. (2016) “МАШИН ТРАКТОРЫН УГСРААНЫ ЭЭЛЖИЙН ЦАГ АШИГЛАЛТАД НӨЛӨӨЛӨХ ЗАРИМ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙГ ШИНЖЛЭХ”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), pp. 168–172. doi: 10.5564/mjas.v14i1.600.