Баттөгс, С. and Даваадорж, Л. (2016) “ҮР ТАРИА ЦЭВЭРЛЭХ ХИЙН ЯЛГУУРТ МАШИНЫ ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ОНОВЧЛОСОН ДҮН”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), pp. 160–163. doi: 10.5564/mjas.v14i1.598.