Даваасүрэн, Г., Гантулга, Г. and Цэрмаа, Ү. (2016) “НАНО ТОСОЛГООНЫ МАТЕРИАЛ АШИГЛАН ЭД АНГИЙН ЭЛЭГДЭЛ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), pp. 153–159. doi: 10.5564/mjas.v14i1.597.