Сансаргэрэл, Ц. and Мягмарсүрэн, Я. (2016) “БУУДАЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛҮҮДИЙН СОРТ, ДУГААРУУДЫН УРГАЦ, ТЕХНОЛОГИЙН ЧАНАРЫГ ХАРЬЦУУЛАН СУДАЛСАН ДҮНГЭЭС”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), pp. 108–112. doi: 10.5564/mjas.v14i1.589.