Очгэрэл, Н. (2016) “НЭН ХОВОР, ХОВОР УРГАМАЛ ЦЭЭНИЙГ ТАРИМАЛЖУУЛАН ХАМГААЛЖ БУЙ ДҮН”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), pp. 103–107. doi: 10.5564/mjas.v14i1.588.