Норовсүрэн, Л., Ганбат, Г., Мягмар, Ч. and Ганзориг, Ч. (2016) “НАНО TiO2 -ООР БОЛОВСРУУЛСАН НООСОН ШИРХЭГТИЙН БАКТЕРИ ЭСЭРГҮҮЦЭХ ЧАДВАР”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), pp. 93–96. doi: 10.5564/mjas.v14i1.586.