Отгонханд, Д., Цэндсүрэн, С., Доржбат, Ё. and Тогтохбаяр, Н. (2016) “БОГИЙН СҮҮГЭЭР ХАТУУ БЯСЛАГ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТЕХНОЛОГИЙН ГОРИМЫГ ТОХИРУУЛАХ СУДАЛГАА”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), pp. 70–73. doi: 10.5564/mjas.v14i1.581.