Цэенханд, Ц., Батсүх, Т. and Биньеэ, Б. (2016) “УЛЗ ГОЛ ОРЧМЫН ХОНИНЫ АЖ АХУЙ БИОЛОГИЙН ЗАРИМ ОНЦЛОГ”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), pp. 65–69. doi: 10.5564/mjas.v14i1.580.