Ганбат, Д., Мандах, Б. and Доржбат, Ё. (2016) “БОГ МАЛЫН ЕРДИЙН ХЭЭЛТҮҮЛГИЙН ТОХИРООГ ОНОВЧТОЙ БОЛГОХ АСУУДАЛД”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), pp. 61–64. doi: 10.5564/mjas.v14i1.579.