Рэнцэнханд, Ж. and Тогтохбаяр, Н. (2016) “ГЛИЦЕРИН АШИГЛАН ӨНДӨГЛӨГЧ ТАХИАНЫ ТЭЖЭЭЛИЙН ЖОРЫГ БАЯЖУУЛАХ НЬ”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), pp. 56–60. doi: 10.5564/mjas.v14i1.578.