Мөнхтуул, Ц., Алтанчимэг, А. and Даер, Н. (2016) “НОХОЙН ЗАРИМ ХАВДРЫН СУДАЛГАА”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), pp. 16–21. doi: 10.5564/mjas.v14i1.573.