Уудамсайхан, Г., Болормаа, П. and Дэлгэрмөрөн, Д. (2016) “ЗҮҮН ГАРЫН ГОЁО /CYNOMORIUM SONGARICUM/- НЫ ХОРОН ЧАНАР, ХИМИЙН НЭГДЛИЙГ СУДАЛСАН ДҮН”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), pp. 11–15. doi: 10.5564/mjas.v14i1.572.