Амгаланбаатар T., Мягмарсүрэн, П., Батцэцэг, Б. and Баттөр, Б. (2016) “ДЕЛЬТАТРАЗ ДУСААЛГЫН (ПУР-ОН) БЭЛДМЭЛИЙГ БЭЛЧЭЭРИЙН ХАЧИГТ ТУРШСАН ДҮН”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), pp. 5–10. doi: 10.5564/mjas.v14i1.571.