Баярмаа, Б., Бат-Эрдэм, Б. and Батцэцэг, Б. (2014) “МАЛ, АМЬТНЫ ПАРАЗИТЫН ЭСРЭГ ФОТОДИНАМИК ЭМЧИЛГЭЭНИЙ АРГЫГ ТУРШИН СОРИХ НЬ”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 10(1), pp. 41–44. doi: 10.5564/mjas.v10i1.293.