Байгалмаа, Ж., Мягмарсүрэн, Я. and Нарандэлгэр, Ц. (2014) “ЛООЛИЙН ЭРЛИЙЗ УДАМЫН АЖ АХУЙ БИОЛОГИЙН ЗАРИМ ШИНЖИД ГЕТЕРОЗИС ИЛРЭХ ОНЦЛОГ”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 12(1), pp. 66–70. doi: 10.5564/mjas.v12i1.258.