Солонго D., Тогтохбаяр, Н. and Отгонжаргал, А. (2014) “СААЛИЙН ҮНЭЭНИЙ СҮҮНИЙ ГАРЦАД ЦЕОЛИТЫН НӨЛӨӨ”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 12(1), pp. 31–33. doi: 10.5564/mjas.v12i1.250.