Эрдэнэчимэг, А., Тогтохбаяр, Н. and Гэндарам, Х. (2014) “СЭЛЭНГЭ ҮҮЛДРИЙН ӨСВӨР ҮХРИЙГ БОРДСОН ҮР ДҮН”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 12(1), pp. 26–30. doi: 10.5564/mjas.v12i1.249.