Ц, Өнөржаргал, Ганзориг Б, Жансагсодном М, and Мэндсайхан Б. 2017. “ЭГ-СЭЛЭНГЭ МӨРНИЙ ЗЭВЭГ Brachymystax Lenok, (Pallas,1773) ЗАГАСНЫ СУДАЛГААНЫ ДҮНГЭЭС”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences 20 (01):86-90. https://doi.org/10.5564/mjas.v20i01.781.