Л, Отгонтуул, and Доржбат Ё. 2017. “БӨМБӨГӨРИЙН УЛААН ОМГИЙН ЯМААНЫ УДАМ ҮНДЭСЛЭГЧ УХНЫГ СОНГОСОН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮН”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences 20 (01):61-66. https://doi.org/10.5564/mjas.v20i01.777.