Т, Алтанзул, Гэрэлцэцэг Г, and Алтанчимэг А. 2017. “ТЭЖЭЭЛИЙН ХОМСДОЛ, ХҮЙТНИЙ СТРЕССИЙН ҮЕД БЭЛЧЭЭРИЙН ЯМААНЫ БӨӨРНИЙ ДЭЭД БУЛЧИРХАЙН БИЧИЛ БҮТЦИЙГ СУДАЛСАН ДҮНГЭЭС”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences 20 (01):16-20. https://doi.org/10.5564/mjas.v20i01.769.