Мижиддорж, Ж. 2016. “УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙД ТҮҮНИЙ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ, ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences 14 (1):251-57. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.615.