Билэгсайхан, Г., and Ж. Оюун. 2016. “УСАН ГАДАРГЫН БОЛОН ХӨРСНИЙ ГАДАРГЫН УСНЫ УУРШИЛТ (ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР)”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences 14 (1):228-34. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.611.