Нямдаваа, Б. 2016. “БАЙГАЛИЙН БАЯЛГИЙН НӨӨЦИЙН ҮНЭ ЦЭНИЙГ ТООЦОХ ЗАРИМ АСУУДАЛД”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences 14 (1):204-8. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.607.