Оргил, Д., Hou Hongxu, С. Алтантуяа, and H. Monghjaya. 2016. “ӨГҮҮЛБЭРЭЭС УТГАЗҮЙН ХАРЬЦААНД ОРЖ БУЙ ӨГҮҮЛБЭРИЙН ХЭСГҮҮДИЙГ ЯЛГАХ НЬ”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences 14 (1):186-90. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.604.