Насан-Ариун, П., and Ц. Нарандэлгэр. 2016. “САРМИСНЫ СОРТ, ДЭЭЖҮҮДИЙН АЖ АХУЙ, БИОЛОГИЙН ОНЦЛОГИЙГ СУДАЛСАН ДҮН”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences 14 (1):113-18. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.590.