Сансаргэрэл, Ц., and Я. Мягмарсүрэн. 2016. “БУУДАЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛҮҮДИЙН СОРТ, ДУГААРУУДЫН УРГАЦ, ТЕХНОЛОГИЙН ЧАНАРЫГ ХАРЬЦУУЛАН СУДАЛСАН ДҮНГЭЭС”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences 14 (1):108-12. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.589.